Termeni și condiții

 

Prezenţii TERMENI ŞI CONDIŢII au în scop să stabilească relaţiile între “SAPIR BULGARIA” SRL , denumit mai jos  – “Alleop” , şi clienţii paginii de internet şi servicii pe domain-ul: https://alleop.ro, denumiţi mai jos “clienţi”/”consumatori”/”utilizatori”/”client”/”consumator”/”utilizator”.

 

 

SAPIR BULGARIA” SRL este o societate înregistrată cu număr de înregistrare: “EIK 201010280” , cu sediul în Sofia(Bulgaria) bul. Rojen nr.2 telefon: +40 346 630 003

e-mail: office@alleop.ro

 

Client – persoana fizică sau persoana juridică care are sau obţine acces la conţinut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către "Alleop" (electronic, telefonic, etc), care utilizează site-ul Alleop.ro în orice mod, inclusiv și fără a fi limitat doar la vizualizarea magazinului, plasarea de comenzi, cumpărare, returnarea bunurilor și orice activitate cu privire la comercializarea sau achiziționarea produselor magazinului online.

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul “Termeni şi Condiţii” prezent înainte, să utilizaţi informaţiile şi serviciile oferite de httрѕ://Alleop.ro/ ( denumiţi mai jos “Servicii”). Cu vizualizarea httрѕ://Alleop.ro/ fiecare client se obligă automat, să respecte în conform, termenii şi condiţiile descrise în prezentul document.

 

Acest document conţine informaţii despre activitatea “Alleop” şi despre Termenii şi Condiţiile generale de utilizare a serviciilor furnizate de “Alleop”, organizând relaţia între “Alleop” şi Clienţi / Utilizatori.
Confirmarea Termeni şi Condiţii generale este necesară şi obligatorie pentru încheierea relaţiilor contractuale dintre “Alleop” şi Clienţi / Utilizatori.

 

 

SERVICII OFERITE

 

Art.1 Serviciile oferite de “Alleop” către client, sunt servicii informative în sensul legislativ, privind comertul electronic.

 

Art.2 “Alleop” este un magazin electronic, disponibil pe pagina electronică https://alleop.ro/, prin care “CLIENŢII” au posibilitatea să încheie contracte comerciale pentru bunurile oferite de “Alleop”.

IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE. DATE PERSONALE

 

Art. 3 (1) “Alleop” identifică Clienţii săi prin păstrarea fişierelor de tip “log” de pe serverul https://alleop.ro/ şi adresa IP a clientului.
(2) “Alleop” are dreptul să păstreaze informaţia despre clientul sau, după ce clientul a făcut înregistrarea pe site-ul 
https://alleop.ro/. Informaţia prin care el poate fi identificat, poate include: nume, nume de familie, data de naştere, sex, adresă, număr de telefon, cum şi toate celelalte informaţii pe care clientul le-a furnizat în momentul de înregistrării. Informaţia folosită include şi toate celelalte, introduse de către client în momentul folosirii serviciilor oferite de pe https://alleop.ro

(3) Clienţii se pot identifica şi prin profilele personale de Facebook şi Google.

 

Art.4 (1) „Alleop” exercită diligenţa cuvenită şi responsabilitatea pentru protecţia informaţiei despre client, care a obţinut în legatură cu înregistrarea făcută de client în site, cu excepţia cazurilor de forţa majoră, evenimente accidentale sau acţiuni rău intenţionate de terţe publicate.
(2) În forma de înregistrare, completată de client, în momentul de înregistrării, “Alleop” indică natura obligatorie sau voluntară, a furnizării datelor precum şi consecinţele refuzului de a le oferi. Cu consimţământul acestor termeni şi Condiţii, clientul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a “Alleop” şi să fie prelucrate.

Restricţiile de art.4.1. nu se aplică în cazul în care “Alleop” are responsabilitatea de a furniza informaţia personală către instituţii de guvernare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.      

Art.5 (1) “Alleop” colectează informaţia personală, pentru scopurile prevăzute în acest document de Termeni şi Condiţii generale de utilizare, cum şi pentru oferirea de produse şi servicii noi, către client ( gratis sau nu). Scopurile descrise, pentru care se foloseşte informaţia, nu sunt enumerate exhaustiv pentru care “Alleop” nu are obligaţii.

(2)Cu acceptarea prezenţiilor Termeni şi Condiţii, clientul dă acordul de prelucrare a datele personale, date la dispoziţie pentru scopurile acestui document, precum şi marketing direct.

 

Art.6 (1)Clientul poate face înregistrarea prin completarea formularului electronic de înregistrare, pe pagina https://alleop.ro şi să exprime acordul cu acest document de Termeni şi Condiţii, precum şi să declare că are capacitate juridică.

(2) Apăsarea pe butonul “Înregistrare”, clientul face o declaraţie electronică în sensul Legii privind semnatura electronică, şi cu asta declară că a luat la cunoştinţă aceste Termeni şi Condiţii şi că e complet de acord cu ele. Cu înregistrarea acordului pe serverul folosit de “Alleop”, prin standardul comun de transformare tehnică, declaraţia electronică a clientului dobândeşte calitatea unui document electronic, în conformitate cu Legea citată.

”Alleop” poate păstra în fişiere-log, pe server-ul propriu, adresa IP a clientului, precum şi orice alte informaţii, necesare pentru identificarea lui în caz de litigiu juridic.
(3) În momentul completării formularului de înregistrare, Clientul e obligat să furnizeze date complete şi corecte de identitate (pentru persoane fizice) / statul juridic ( pentru persoane juridice), precum şi alte informaţii necesare, cerute de formularul electronic “Alleop”, şi să le actualizeze în termen de 7 zile în cazul schimbării lor. Clientul declară, că e complet de acord să furnizeze datele necesare, şi că se asigure că datele pe care le furnizează în procesul de înregistrare, sunt corecte şi complete şi că le vor actualiza în timp util, dacă acestea vor fi modificate. În cazul în care datele furnizate de către client sunt false sau gresite, “Alleop” are dreptul să întrerupă sau să suspende imediat şi fară o notificare prealabila – furnizarea serviicilor, precum şi menţinerea de cont a Clientului.

Art. 7 (1) În momentul înregistrării, Clientul alege numele de utilizator unic şi parola, pentru a accesa serviciile disponibile prin intermediul site-ului web 
https://alleop.ro

Numele de utlizator, cu care clientul se înregistrează, nu-i dă alte drepturi decât dreptul să utilizeze corect numele de utilizator în magazinul electronic.

2.      

Solicitantul înregistrării, în calitatea sa de reprezentat al unei persoane juridice, este obligat să introducă numele şi adresa completă, precum şi denumirea şi datele persoanei juridice pentru care solicită înregistrarea. Cu acceptarea "Termeni şi Condiţii" el garantează şi confirmă, că are relaţii contractuale cu firma pentru care solicită înregistrarea. În cazul în care datele sau informaţiile sunt false, firma se privează de dreptul de a accesa sau folosi serviciile de pe site-ul “Alleop”.

2.      

Clientul işi asumă răspunderea, prin crearea şi utlizarea contului său creat, şi în măsura permisă de legislaţia în vigoare este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său. În caz de suspiciune de acces neautorizat, trebuie să informeze imediat “Alleop”.

2.      

Art.8 (1) Clientul are drept de acces online la serviciile oferite prin site-ul “”Alleop”, dacă respectă Condiţiile şi cerinţele de acces stabilite de “Alleop”.
(2) Clientul are drept de acces şi corecţie în mod online la datele lui personale, introduse în momentul înregistrării.

 

 

COMANDA

Art.9 (1) Clienţii folosesc interfaţa site-ului pentru a încheia contracte pentru achiziţionarea bunurilor oferite în magazinul electronic “Alleop".
          (2) Contractul de achiziţionare e valabil din momentul în care “Alleop” confirmă comanda.

          (3) În cazul disponibilităţii unui bun, “Alleop” işi rezervă dreptul de a refuza comanda făcută de Clienţi.
          (4) "Alleop" işi rezervă dreptul de a refuza orice comandă, indiferent dacă comanda este făcută de o persoana fizică, sau juridică.

              

 

Art.10 (1) Pentru a plasa o comandă, clientul trebuie să fie înregistrat sau identificat în conformitate cu termenii şi condiţiile descrise în aceşti "Termeni şi Condiţii" generale şi să intre în sistem utilizând una din metodele descrise în acest document.

După alegerea unuia sau mai multor produse din site-ul “Alleop”, clientul trebuie să le adauge în lista de cumparare.

2.      

Clientul trebuie să furnizeze date necesare pentru efectuarea comenzii şi să alegă metoda de plată şi să confirme comanda prin interfaţa magazinul online.

2.      

În momentul completării unei comenzi, Clientul primeşte confirmarea prin e-mail, dacă aceasta a fost acceptată.

 

 

PREŢURI

 

Art.11 (1) Preţurile produselor oferite pe site, în magazinul online, sunt preţuri afişate pe pagina de internet “Alleop”.

Preţurile sunt cu TVA inclus.

2.      

Art.12 “Alleop” işi rezervă dreptul de a schimba în orice moment şi fară preaviz, Preţurile produselor oferite în mgazinul online, deoarece astfel de modificări nu vor afecta comenzile deja făcute, cu excepţia cazului unei erori vizibile.

 

Art 13 (1) “Alleop” poate oferi reduceri pentru produsele oferite în magazinul online, în conformitate cu legislaţia bulgarească, cum şi regulile stabilite de “Alleop”. Regulile aplicabile acestor reduceri sunt disponibile la locul unde sunt afişate. Reducerile pot fi furnizate sub diferite forme (de exemplu: promoţii, concursuri sau participarea în diferite anchete)

Reduceri diferite nu pot fi combinate la comandă şi achiziţionarea aceluiaşi produs.

2.      

 

PLATA

 

 

Art.14  În cazul în care clientul returnează un produs cu dreptul de restituire a sumei plătite, preţul care trebuie rambursat, se reduce cu valoarea reducerii, primite pe produs şi se rambursează numai suma efectiv plătită.

 

Art.15 (1) Plata produselor comandate poate fi efectuată în moduri diferite: numerar/ramburs la livrare; prin card de credit sau debit - direct pe site; sau prin bancă.

În cazul în care clientul alege opţiunea de a plăti ramburs în momentul primirii, el trebuie să platească suma comenzii inclusiv taxa de curierat.

2.      

Art.16 În cazul în care clientul optează pentru metoda de plată care implică un furnizor de servicii de plată, Clientul poate fi obligat să respecte termenii şi Condiţiile şi/sau comisioanele unei astfel de terţă parte.

 

Art. 17 “Alleop” nu este responsabil dacă o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terţ, nu este disponibilă sau nu poate funcţiona în orice alt mod. Aceste motive nu pot fi atribuite în vina “Alleop”.

 

 

 

 

 

LIVRARE

 

Art.18 (1) Livrarea produselor comandate se efectuează prin curier la o adresă de livrare aleasă de client pe teritoriul României. Livrarea se face pe cheltuiala Clientului, cu excepţia cazului în care nu este specificat altceva.

Înainte de a trimite bunurile comandate, “Alleop” are dreptul să contacteze Clientul la numărul de telefon specificat de el, în cazul nevoii de precizare a unor detalii legate de comandă şi livrare.

2.      

Alleop” nu este responsabil pentru neîndeplinirea comenzii în cauzurile în care clientul a indicat adresă, telefon şi/sau date personale incorecte, incompetente şi/sau inexacte.

2.      

În cazul în care este convenită o plată anticipată, comanda este trimisă după 3-5 zile de la primirea plăţii. În cazul în care Clientul solicită comanda să sosească înainte de o anumită dată, trebuie pusă întrebarea dacă acest lucru este posibil.

2.      

 

Art.19 (1) Livrarea se face în termenele descrise la fiecare opţiune de livrare.

De obicei, compania utilizează serviciile de curierat ale companiei RAPIDO. Aceasta este o practică obişnuită şi “Alleop” nu este obligat de aceasta. În mod normal livrarea durează 72 de ore.

2.      

Livrarile nu sunt efectuate în zilele de Duminică, sărbatorile oficiale şi zilele nelucratoare oficiale.

2.      

 

Art. 20 (1) La livrarea achiziţiilor în valoare de mai putin de 239 Ron, se percepe o taxă de livrare de 19.99 Ron – pentru întreaga ţară, iar pentru comenzi de peste 239 Ron - livrarea este gratuită.

Livrare gratuită nu se efectuează până în sfarşitul zile în care este pusă comanda. Comenzi făcute după ora 13:00 în zile lucratoare, sunt efectuate cu termen mai mare de 24 de ore. Comenzi făcute în zile de Sâmbată şi Duminică sunt efectuate în zile lucratoare.

2.      

Opţiunea de transport gratuit poate fi refuzată pentru expedieri de peste 20kg sau pentru ambalaje cu dimensiuni mai mari de 50x50x50cm. Pentru expedierile în ambalaj mai mare, angajaţii magazinul “Alleop” vor contacta clientul şi-l vor informa dacă aceasta poate fi livrată gratuit sau trebuie să fie plătită o anumită suma în cazul în care Clientul confirmă comanda.

2.      

Livrarea de produse voluminoase şi grele este îndeplinită în urmatoarele Condiţii:

4.1 Ora de livrare fixă între orele 10:30 şi 18:00 în zile lucratoare, în plus cu o taxa de 5 RON.

4.2 Pentru produse cu greutate mai mare de 50 kg se plăteste taxa de 15 RON , pentru fiecare 50 kg începute.

4.3 Curierul nu poate sta mai mult de 10 mînute. Fiecare 5 mînute începute, în plus, se taxează cu 5 RON.

2.      

Pentru cazurile care nu sunt soluţionate de aceşti Termeni şi Condiţii, se aplică Condiţiile prevazute de curier şi legislaţia aplicabilă. Curierul este responsabil pentru livrarea la timp a produselor.

2.      

 

Art. 21 (1) Produsele comandate se predau după semnatura clientului.

Clientul trebuie să examineze mărfurile în momentul livrării şi să notifice imediat despre orice neconcordanţă, deficienţe sau defecţiuni. În cazul în care Clientul nu face acest lucru, se presupune că livrarea a fost acceptată fară obiecţii.

2.      

Art. 22 (1) În caz de livrări internaţionale, se aplică regulile de livrare şi primire serviciului poştal naţional relevant, precum şi legislaţia naţională relevantă ţarii de destinaţie a mărfurilor.

 

Art.23 “Alleop” işi rezervă dreptul să schimbe metodele de livrare şi plată, precum şi Condiţiile legate de asta, în orice timp, prin postarea metodelor disponibile de livrare şi de plată pe pagina web, fară nicio altă notificare.

 

 

 

 

ANULAREA CONTRACTULUI ŞI ÎNLOCUIREA PRODUSELOR

 

Art. 24 (1) Clientul poate anula un contract fară a fi nevoie de a menționa motivele refuzului. Acest lucru poate fi făcut în termen de 14 zile, din momentul primirii produselor.
(2) Anularea unei comenzi se poate face prin telefon sau poştă electronică (e-mail) la adresa info@alleop.ro

Pentru a anula o comandă, consumatorul trebuie să furnizeze: numărul comenzii, numărul de telefon, persoana trecută la contact pe comandă, numele complet cu care este înregistrat contul pe site, adresa de poştă electronică (e-mail) cu care este înregistrat contul de pe site, valoarea comenzii.

Alleop” publică pe pagina sa un formular pentru exercitarea dreptului de retragere.

3.      

Pentru a-şi exercita dreptul de retragere, “Alleop” oferă consumatorului/(Client) opţiunea de a completa şi de a trimite formularul standard de retragere sau altă aplicaţie fară ambiguitate ,în format electronic, prin intermediul site-ului Web.

3.      

Utilizatorul/Client este obligat să returneze mărfurile pe propria sa cheltuială, împreună cu chitanţa şi factura, dacă este cazul, predându-le către “Alleop” sau o persoană autorizată de “Alleop” în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul a exercitat dreptul de retragere din contract.

3.      

Când se face retur, mărfurile trebuie să fie în ambalajul original, fară urme de utilizare sau perturbare a aspectului comercial. Produsele returnate trebuie să fie în aceeaşi condiţie ca la primire: fară defecte ( cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnate de Client în cazul de defecte la primire de curier ). În cazul în care o comanda la care a fost inclus un produs cadou, comanda trebuie fi returnată întegral, inclusiv produsul cadou în starea lui originală, nedetoriată şi nedesigilată. Dacă Clientul nu respectă Condiţiile, el va fi taxat pentru suma respectivă cadoului.

3.      

Alleop” are dreptul de a amâna rambursarea până la returnarea mărfurilor sau până când se furnizează davada că produsele au fost trimise.

3.      

În cazul în care Clientul nu respectă şi nu îndeplineşte obligaţiile din Art.24(5), fară a notifica “Alleop” pentru întarzierea şi fară a furniza un motiv întemeiat pentru aceasta, se consideră că acesta şi-a retras cererea de retragere a contractului.

3.      

 

 

Art.25 (1) Consumatorul/Client nu are dreptul să se retragă din contract în cazul în care produsul este supus unor specificaţii individuale sau schimbări profund personalizate.

 

Art.26 “Alleop” rambursează clientului preţul efectiv plătit pentru bunurile returnate.

 

 

 

 

GARANŢII ŞI RECLAMAŢII

 

Art.27 (1) Consumatorul/Client are dreptul la reclamaţie pentru orice neconcordanţă a bunurilor primite cu bunurile comandate atunci când au fost constatate neconcordanţe cu contractul de vânzare după livrare.

 

Art.28 (1) Consumatorul are dreptul de a cere reclamaţie pentru bunurile comandate, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a furnizat garanţie comercială pentru bunurile sau serviciile comandate.

Art.29 (1) Atunci când se solicită revendicarea / reclamaţia – marfulilor, consumatorul poate solicita rambursarea sumei plătite, înlocuirea produsului cu altul corespunzator cu cel convenit sau reducerea din preţul iniţial plătit.

Reclamaţiile pot fi transmise verbal la numărul de telefon afişat pe pagina web sau pe e-mail-ul afişat pe site. Pe pagina https://alleop.ro clientul pot gasi formularul de returnare.

2.      

Atunci când face o reclamaţie, clientul indică subiectul revendicării, modalitatea preferată de revendicare a reclamaţiei, respectiv valoarea sumei revendicate.

2.      

Atunci când face o reclamaţie, consumatorul trebuie, de asemenea să ataşeze documentele pe care se bazează cererea:

4.1 nota (şi factura)

4.2 înregistrarile, acte sau alte documente care dovedesc neconformitatea bunurilor sau serviciului cu cele comandate.

4.3 alte documente care poate dovedesc motive

4.4 certificat de garanţie

2.      

 

Art.30

(1) Reclamaţiile pentru bunurile comandate poate fi făcute până la doi ani de la livrarea mărfurilor, dar nu mai târziu de doua luni de la descoperirea neconformităţii, precum nu se poate face şi după expirarea termenului.

Termenul necesar pentru rezolvarea unei dispute dintre vânzător şi client, nu intră în termenul de garanţie.

1.      

Dacă “Alleop” a furnizat o garanţie comercială mai lungă decât perioada pentru depunerea plângerii în conformitate cu Art.30(1), cererea poate fi făcută până la expirarea garanţiei comerciale oferita de “Alleop”.

1.      

 

Art.31 “Alleop” menţine un registru al reclamaţiilor. Fiecare Client/Consumator primeşte  un document la adresa de e-mail specificată, pe care se menţionează, indicând numărul reclamaţiei din registru şi tipul de produs.

Atunci când “Alleop” satisface reclamaţia, emite un act în două exemplare : unul pentru Client şi unul pentru registrul propriu.

 

Art.32

(1) De la data depunerii cererii utilizatorului, şi pe o revendicare rezonabilă, “Alleop” aduce mărfurile în conformitate cu contractul de vânzare în termen de o lună.

În cazul în care produsele nu au fost reparate în termen de o luna după ce au fost acceptate în service, consumatorul are dreptul : să anuleze contractul şi să fie rambursat cu suma plătită sau să solicite o reducere şi rambursarea cu diferenţa sa.

2.      

Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuit pentru Utilizator/Client. Expedierea produsului nu necesită cheltuiala Clientului, nici reparaţia, şi Clientul nu suferă de nici o inconvenienţă semnificativă.

2.      

 

Art.33 (1) În cazul neconformităţii bunurilor comandate cu contractul de cumpărare, şi atunci când utilizatorul nu este mulţumit de soluţionarea cererii de reclamaţie, Clientul are dreptul să aleagă una dintre urmatoarele opţiuni:

 

-  terminarea contractului şi rambursarea sumei plătite

- reducere din suma iniţial plătită

 

          1.

Consumatorul nu poate solicita rambursarea sumei plătite sau reducerea preţului iniţial plătit atunci când “Alleop” acceptă să înlocuiască bunurile de consum cu unul nou sau să repare mărfurile în termen de o luna de la revendicarea consumatorului.

1.      

Comerciantul este obligat să respecte cererea de reziliere a contractului şi să recupereze suma plătită de consumator atunci când, după ce a satisfăcut trei reclamaţii către consumator prin reparaţia aceluiaşi produs în perioada de garanţie, exista o neconformitate ulterioară a bunurilor.

1.      

Consumatorul nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este nesemnifacativă.

1.      

 

 

 

REGULI, TERMENI ŞI CONDIŢII SPECIALE PENTRU CATEGORIA DE DRONE

 

Art. 34

(1) Toate dronele sunt trimise, testate şi examinate anterior pentru defecte. „Alleop” nu este responsabil pentru daunele din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului sau asamblare necorespunzătoare cu manualul de utilizare. În cazul în care clientul strică drona din cauza utilizării necorespunzătoare din orice fel, el va suporta însuşi costul reparaţiei.

(2) Dacă se constată că problema este din cauza unei defecţiuni de producţie, atunci “Alleop” înlocuieşte drona cu una nouă sau o repară.

(3) Serviciul de garanţie nu include, consumabile cum ar fi, lame, telecomandă, protectori, motoare, baterii sau încărcătoare.

Clientul pierde garanţia în cazurile urmatoare şi nu numai:

4.1 Utilizarea necorespunzătoare

4.2 Udat/Stropit/Scăpat în apă.

4.3 Încercareа de а repara.

4.4 Încărcarea cu un alt încărcător în afară de cel original.

4.5 Conectarea cu altceva decât telefon, tabletă, calculator ori telefon mobil.

4.6 Supraîncălzirea dronei.

 

 

 

 

 

REZILIEREA UNILATERALA

 

Art. 35 “Alleop” are dreptul să rezilieze unilateral contractul, la libera sa alegere, fară să dea notificare, în cazul în care constată că serviciile sau produsele furnizate sunt utilizate cu încălcarea Condiţiilor şi Termenilor generali sau legislaţiei din Republica Bulgară, sau normele morale general acceptate.

 

 

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

Art.36 (1) Drepturile de proprietate intelectuală ale tuturor materialelor şi resurselor de pe site-ul web https://alleop.ro (inclusiv bazele de date disponibile) sunt protejate de “Legea dreptului de autor”. Drepturile conexe, sunt proprietatea “Alleop” sau persoana desemnată în consecinţă, care a acordat dreptul de utilizare “Alleop” şi nu poate fi utilizat cu încălcarea legislaţiei aplicabile în vigoare.

Atunci când copiaţi sau reproduceţi informaţii din afarа celor acceptabile, precum şi orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor “Alleop”, “Alleop” are dreptul de a solicita compensaţie pentru prejudiciile directe şi/sau indirecte suferite – în suma integrală.

2.      

Cu excepţia cazurilor în care este convenit în mod expres, Clientul/Consumatorul/Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, şterge, publica, distribui şi dezvălui în alt mod resursele de informare postate pe site-ul web “Alleop”.

2.      

Alleop” are dreptul de a dezactiva sau şterge numele şi parola clientului pentru acces în Profilul de utilizare a paginii de web, in cazul în care Clientul încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale “Alleop” asupra elementelor de conţinut pe https://alleop.ro “Alleop” îşi rezervă dreptul de a renunţa la accesul serviciilor furnizate după notificarea în profilul clientului. “Alleop” are dreptul, dar nu şi obligaţia, la discreţia sa exclusivă, să şteargă resursele informative şi materialele postate pe site-ul sau.

2.      

 

RESPONSABILITATEA


Art. 37 (1) “Alleop” se angajează să aibă grijă să permită Clientului acces normal la serviciile furnizate.

(2) “Alleop” işi declină orice responsabilitate faţă de terţe publicate în cazul în care acestea consideră că informaţiile publicate de magazinul online încalcă drepturile de proprietate intelectuală, de autor sau orice alta natură în legatură cu aceste drepturi.

 

 

 

ANULAREA CONTRACTULUI

Art. 38 (1) Cu excepţia celor prevăzute în prezentele Termeni şi Condiţii generale, contractul între părţi va fi de asemenea reziliat - la încetarea activităţii site-ul web https://alleop.ro

(2) La terminarea contractului, magazinul dezactivează profilul clientului şi şterge parola de acces.

 


Art.39 Cu excepţia celor descrise mai sus, oricare dintre publicate poate rezilia prezentul contract prin notificarea celeilalte părţi înainte cu o săptamană în cazul neîndeplinirii obligaţiilor care decurg din contract.

 

Art.40 Forma scrisă a contractului este considerată respectată prin trimiterea unui mesaj pe e-mail, apasărea unui buton electronic pe pagina de conţinut a site-ului, pentru a fi completat sau selectat de către Client, sau o casetă de selectare pe site şi aşa mai departe, în măsura în care declaraţia este înregistrată, din punct de vedere tehnic, într-un mod care să permită reproducerea.

 

 

 

LITIGII

 

Art. 42 (1) Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/ etc site-urilor(paginii web) şi/sau al oricărui conţinut trimis de către “Alleop”, Clientul/Consumatorul, prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic,etc) acesta se declară de acord cu Termeni şi Condiţiile din acest document de Termeni şi Condiţii.

 

Utilizatorii pot folosi Platforma Europeană de Soluţionare a litigiilor (ODR), disponibilă la / httр://ес.еurора.еu/оdr /, un portal unic de acces, care permite utilizatorilor şi comercianţilor din UE să soluţioneze litigiile între ele.

2.      

 

 

 

 

CLAUZA DE SIGURANŢĂ

 

Art. 43 Părţile declară că dacă în caz că oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

 

 

 

MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE

 

Art.44 (1) “Alleop” se obligă să notifice Clienţii despre orice modificare a acestor Termeni şi Condiţii generale în termen de 7 zile de la producerea acestei modificării la adresa de e-mail specificate de Client.

Atunci când nu este de acord cu modificările în Termeni şi Condiţii, Clientul are dreptul să se retragă din contract fară să dea nici un motiv şi fară despăgubiri. Pentru a-şi exercita acest drept, Clientul trebuie să notifice “Alleop” în termen de o lună de la primirea notificării de modificare în secţia Termeni şi Condiţii.

2.      

În cazul în care clientul nu işi exercită dreptul de a se retrage din contract în modul prevăzut în aceşti Termeni şi Condiţii generale, amendamentul va fi considerat acceptat de Client fară obiecţii.

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEA APLICABILĂ

 

Art.45 Prezentul contract este supus legii în vigoare. Eventualele litigii apărute între “Alleop” şi Clienţi/Consumatori/Cumpărători/Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile şi problemele vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Bulgaria.

 

Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract: ( completaţi şi trimiteţi acest formular numai dacă doriţi să anulaţi contractul ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL FORMULAR DE RETRAGERE

(preluat din OUG 34/2014)

 

 

Către ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Comandate la data (*)/primite la data (*) ……………………………………………………………………………………………………

 

Numele consumatorului ………………………………………………………………………………………………………

 

Adresa consumatorului ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Semnătura consumatorului (consumatorilor) : ……………………………………………….

(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

 

Data : ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular standard pentru exercitarea dreptului de reclamaţie:

Către ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea urmatoarelor produs:

Obiect:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comandate la data (*)/primite la data (*) - ……………………………………………………………………………………………………

Modul preferat de satisfacere:

1. Restituirea contravalorii sumei plătite

2. Înlocuirea produsului

3. Reducere din preţ

4. Repararea gratuită a produsului

(selectati opţiunea dorită)

 

Aplic urmatoarele documente :

Nota şi/sau factura:

1.      

Protocoale, acte sau alte documente care dovedesc neconformitatea bunurilor sau serviciul cu cea comandată:

1.      

alte documente care dovedesc cererea din motive şi marime

1.      

(selectaţi opţiunea dorită)

 

Suma solicitată ……………………………..

Nume – ………………………………………………………………………………………………………

Adresă - ………………………………………………………………………………………………………

 

Semnătura consumatorului (consumatorilor): ……………………………………………….

(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

 

Data: ……………………………………………

 

Livrare gratuită

Livrare gratuită pentru comenzi în valoare de peste 239 RON!

100% bani înapoi

100% Ramburs in caz de returnare produsul!

Бърза доставка със SapirShop

Livrare rapidă - până la 3 zile lucrătoare în Romania.